Lietošanas noteikumi

www.kafijaspupina.lv  veikala lietošanas noteikumi

Terminu apraksts
Klients – fiziskā vai juridiska persona, kura veic pasūtījumus interneta veikalā www.kafijaspupina.lv un ir pasūtītās Preces saņēmējs

Pārdevējs – kafijaspupina.lv, SIA "Kafijas Pupiņa".
Interneta veikals – vietne internetā, kurai interneta tīklā ir adrese www.kafijaspupina.lv Klientiem interneta veikalā noformēšanai tiek piedāvāta Pārdevēja prece, kā arī pasūtītās preces apmaksas un piegādes noteikumi.
Vietne – www.kafijaspupina.lv
Prece – materiālā vienība, kura atrodas preču apgrozībā un tik piedāvāta pārdošanai vietnē.
Pasūtījums - pienācīgā veidā noformēts Klienta pieprasījums vietnē izvēlētās preces piegādei uz Klienta norādīto adresi.


1. Vispārējie noteikumi
1.1. Vietnes īpašnieks ir SIA "Kafijas Pupiņa".
1.2. Pasūtot preci ar interneta veikala www.kafijaspupina.lv starpniecību, Klients piekrīt preces pārdošanas noteikumiem (turpmāk tekstā – Noteikumi), kuri izskaidroti zemāk.
1.3. Minētie Noteikumi, kā arī Vietnē izvietota informācija par preci ir publiskā oferta.
1.4. Savstarpējās attiecības starp Klientu un Pārdevēju reglamentē Latvijas Republikas likumdošana.
1.5. Pārdevējs atstāj sev tiesības veikt grozījumus šajos Noteikumos.

2. Reģistrācija
2.1. Pasūtījuma noformēšana ir pieejama Klientam ar vai bez reģistrācijas vietnē.
2.2. Pārdevējs nav atbildīgs par informācijas, kuru Klients norāda reģistrācija formā, precizitāti un ticamību.

3. Pasūtījuma noformēšana un tā izpildes termiņi
3.1. Klients var noformēt Pasūtījumu patstāvīgi, izmantojot Pasūtījuma noformēšanas formu vietnē.

3.2. Noformējot pasūtījumu, Klients norāda sekojošo informāciju:

     Klienta  nosaukums un/vai Pasūtījuma Saņēmēja vārds, uzvārds.
     Piegādes adrese
     Kontakttālrunis
     Elektroniskā pasta adrese
3.3. Pēc Pasūtījuma veiksmīgas noformēšanas, Klientam uz elektroniskā pasta adresi tiek nosūtīta informācija par Pasūtījuma veikšanu

3.4. Preces saņemšanas termiņš ir atkarīgs no Pasūtījuma savlaicīgas apmaksas no Klienta puses, no piegādes reģiona un adreses, no attiecīga piegādes dienesta darba, kurš nodrošina šā pasūtījuma piegādi un nav tieši atkarīgs no Pārdevēja.
3.5. Vietnē izvietoti informācijas materiāli nevar pilnībā atspoguļot preces īpašības (tajā skaitā arī krāsu, izmērus, tehniskos parametrus, formu).

3.6. Gadījumā, kad preces nav Pārdevēja noliktavā vajadzīgajā daudzumā, tajā skaitā no Pārdevēja neatkarīgo iemeslu dēļ, Pārdevējam ir tiesības anulēt doto pozīciju Klienta Pasūtījumā, informējot par to Klientu, nosūtot paziņojumu uz elektroniskā pasta adresi, kuru Klients norādīja reģistrējoties vietnē.
3.7. Gadījumos, kad klients atsakās no daļēji vai pilnībā apmaksāta, bet nenosūtīta vai nepiegādāta Pasūtījuma, anulētā Pasūtījuma summa tiek atgriezta klientam.
3.8. Interneta veikala www.kafijaspupina.lv īpašnieki nenes atbildību par fotoattēlu krāsu parametru nodošanu pircēja displejā.

4. Piegāde
4.1. Preces piegāde tiek veikta uz visiem Latvijas reģioniem.
4.2. Pārdevējs dara visu no tā atkarīgu, lai tiktu ievēroti norādītie piegādes termiņi, bet, neskatoties uz to, ir iespējami Preces piegādes kavējumi tieši no Pārdevēja neatkarīgo iemeslu dēļ.
4.3. Preces nejaušas nozaudēšanas vai bojājuma risks pāriet uz Pircēju brīdī, kad Klients saņem Pasūtījumu.
4.4. Gadījumos, kad Prece nav piegādāta Klientam, tās nozaudēšanas pasta (kurjerpasta) dienesta darbinieku vainas dēļ piegādes brīdī, Pārdevējs atlīdzina klientam apmaksātās preces un piegādes vērtību tikai pēc tam, kad Pārdevējs ir saņēmis no pasta dienesta nozaudēšanas apliecnājumu vai kompensāciju.
4.5. Piegādes veidi ir norādīti vietnē sadaļā " Preču piegāde".  
4.6. Pasūtījums tiek piegādāts Klientam vai personai, kura norādīta Pasūtījumā, kā šā Pasūtījuma saņēmējs.

5. Preces apmaksa
5.1. Preces cenas tiek norādītas vietnē eiro (EUR) ar PNV.

5.2. Apmaksas veidi tika aprakstīti veitnē sadaļā "Apmaksas veidi".
5.3. Pasūtījums tiek pieņemts tālākai apstrādei tikai pēc visas Pasūtījuma vērtības summas apmaksas Pārdevējam, izņemums Līguma klienti.
5.4. Pasūtījuma apmaksa tiek veikta ar bankas kartēm  vai tiešsaites piekļuvi Swedbank, Luminor, Seb, Citadele

6. Atlaižu kodi

6.1. Pārdevējam ir tiesības piešķirt Klientiem atlaižu kodus, piedāvājot tos par piedālīšanu vietnes mārketinga akcijas. Pārdevējs ir tiesīgs tās grozīt vienpusējā kārtībā.

6.2.Atlaižu kods ir burtu un/vai ciparu kombinācija, ar kuru iepērkoties kafijaspupina.lv var saņemt atlaides pirkumam vai pasūtījuma piegādei.

6.3. Atlaižu kodus var saņemt dažādu akciju laikā apmeklējot kafijaspupina.lv vai saņemot tos no Kafijas Pupiņa SIA e-pastā, vai sociālajos tīklos.

6.4 Atlaižu kods jāievada pirkuma groza pēdējā solī sadaļā: ATLAIDES KODS Ievadiet savu kupona kodu!
Atlaižu kods jāievada precīzi tāds, kāds tas norādīts to saņemot.

6.5. Atlaižu kodiem tiek piešķirts derīguma termiņš, kurš norādīts to izsniedzot. Atlaižu kods var tikt piešķirts kā procentu atlaide pirkumam, noteikta naudas summas atlaide vai bezmakasas piegāde.

7. Preces atgriešana
7.1. Klientam ir tiesības atteikties no pasūtītas Preces 14 dienu laikā no tās saņemšanas. Preces atgriešana ir iespējama tikai gadījumos, ja precei ir saglabāts ārējais izskats, patēriņa īpašības, tās oriģināls iesaiņojums un marķējums.
7.2. Gadījumā, ja Klientam ir atteikuma tiesības no preces, un viņš atsakās no iegādātās Preces 7.1.apakšpunkta kārtībā: Pārdevējs izmaksā pilnu atgrieztas preces vērtību, izņemot šīs preces piegādes izmaksas.
7.3. Saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu, Pārdevējam ir tiesības atteikties pieņemt atpakaļ no Pircēja preci vai dažos gadījumos ieturēt kompensāciju, ja prece netika atgriezta oriģinālā iesaiņojumā, iesaiņojums ir nopietni bojāts, ir manāmas nelielas lietošanas pēdas, piemēram: skrāpējumi un līdzīgi defekti.
7.4. Klientam ir tiesības 14 dienu laikā no preces saņemšanas apmainīt iegādāto preci pret analoģisko, ja šīs preces gabarīti, krāsa, forma, izmēri vai komplektācija neapmierina Klientu pie nosacījuma, ka ir saglabāts Preces ārējais izskats, patēriņa īpašības un tās oriģināliesaiņojums. Par analoģiskās preces piegādi no Klienta tiek iekasēta papildus samaksa.
7.5. Ja uz brīdi, kad Klients atgriež Preci apmaiņas nolūkos, Pārdevēja rīcībā nav analoģiskās preces, Klients ir tiesīgs atteikties no šo Noteikumu izpildes un prasīt Preces vērtības atgriešanu.
7.6. Naudas līdzekļi tiek atgriezti Klientam tādā veidā, kādu Klients izmantoja apmaksājot Pasūtījumu, vai pēc Klienta rakstiskā iesnieguma naudas līdzekļi var tikt pārskaitīti uz Klienta norādītajiem rekvizītiem ar nosacījumu, ka Pārdevējam šāda iespēja ir.
7.7. Ar detalizētu informāciju par naudas līdzekļu atgriešanas kārtību var iepazīties veidnē sadaļā "Garantija un atgriešana".

8. Garantijas un atbildība
8.1. Pārdevējs nenes atbildību par Klientam radušos zaudējumu, kas radies Preces nepareizas lietošanas rezultātā.
8.2. Pārdevējs nenes atbildību par ārējo vietņu saturu un funkcionalitāti.
8.3. Preču aprakstiem interneta veikalā www.dkafijaspupina.lv ir vienīgi informatīvs raksturs un šīs informācijas izmantošana nerada juridisko pienākumu izveidošanos starp apmeklētāju un interneta veikala īpašnieku. Preces apraksta precizitāte var neatbilst pircēju informatīvā pieprasījuma kritērijem.
8.5. Interneta veikala www.kafijaspupina.lv īpašnieki nenes atbildību par fotoattēlu krāsu parametru nodošanu pircēja displejā.

9. Privātuma politika
9.1. Klienta informācijas sniegšana.
9.1.1. Reģistrējoties vietnē, Klients sniedz šādu informāciju:
     Vārds, Uzvārds;
     Elektroniskā pasta adrese;
     Kontakttālruņa numurs;
     Preces piegādes adrese;
     Parole piekļuvei vietnei.
9.2. Klienta sniegtās informācijas izmantošana.
9.2.1. Pārdevējs izmanto Klienta informāciju ar nolūku:
     Klienta reģistrācijai vietnē;
     Savu saistību izpilde attiecībā pret Klientu;
     Vietnes novērtēšanai un darba analīzei;
     Klienta informēšanai par veikala jaunumiem un veiktajām akcijām.
9.2.2 Pārdevējam ir tiesības nosūtīt Klientam reklāmas un informatīvo paziņojumu. Ja Klients nevēlās saņemt no Pārdevēja šāda satura paziņojumus, viņš var atteikties no jaunumu nosūtīšanas.

9.3. Pārdevēja saņemtās informācijas izpaušana.
9.3.1. Pārdevējs apņemas neizpaust no Klienta saņemto informāciju. Netiek uzskatīts par pārkāpumu informācijas par Klientu nodošana aģentiem un trešajām personām, kuras darbojas saskaņā ar Pārdevēju noslēgto līgumu ar nolūku Klienta priekšā pieņemto saistību izpildei:

  • Piegādes izpildei nepieciešamos personas datus nodod pilnvarotajam apstrādātājam – Venipak SIA, Omniva SIA
  • Maksājumu izpildei nepieciešamos personas datus nodod pilnvarotajam apstrādātājam – Maksekeskus AS

9.3.2. Netiek uzskatīts par noteikumu pārkāpumu informācijas izpaušana robežās, kas atbilst Latvijas Republikas likumdošanai.
9.3.3. Pārdevējs saņem IP adreses informāciju par vietnes www.kafijaspupina.lv apmeklētājiem. Šī informācija netiek izmantota ar nolūku apmeklētāja personības noteikšanai.

10. Citi noteikumi
10.1. Attiecības starp Klientu un Pārdevēju reglamentē Latvijas Republikas likumdošana.
10.2. Radušos jautājumu vai domstarpību gadījumā, Klients telefoniski vai  e-pastu info@kafijaspupina.lv". Visas radušās domstarpības puses pēc iespējas risinās pārrunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīds tiks nodots izskatīšanai tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.

 

To Top