Ko nozīme Fair Trade?

Visas piedāvājumā iekļautās kafijas atbilst Fair Trade sertifikācijas standartiem. Kas ir Fair Trade? Tā ir godīgā tirdzniecība. Godīgās tirdzniecības mērķis ir piedāvāt pircējam alternatīvu – iegadāties kvalitatīvu produktu par pieņemamu cenu, garantējot to, ka pirkums nav ieguldījums modernās verdzības uzturēšanā. Tā nozīmē tirdzniecības partnerattiecības starp ražotājiem, tirgotājiem un patērētājiem, kas dibinātas uz abpusēju izdevīgumu un cieņu ar mērķi dot pieeju pasaules tirgum cilvēkiem jaunattīstības valstīs, tādējādi ļaujot uzlabot viņu dzīves apstākļus un sekmēt ilgtspējīgu attīstību. Godīgās tirdzniecības marķējums ir panācis to, ka tirdzniecībā ir vieglāk ievērot taisnīgumu. Šī zīme garantē, ka produktu un to izejvielu ražotāji attīstības valstīs par savu darbu saņem pienācīgu atlīdzību. Tādējādi godīgā tirdzniecība ar veikalu palīdzību samazina nabadzību. Šī sertifikācijas sistēma ir izveidota, lai uzlabotu attīstības valstu zemnieku un strādnieku dzīvi un viņu pozīcijas starptautiskajā tirdzniecībā.

 

 RAŽOTĀJA IEGUVUMI

No godīgās tirdzniecības ienākumus gūst 1,5 miljoni mājsaimniecību un strādnieku 58 attīstības valstīs. Viņiem godīgā tirdzniecība nozīmē papildu peļņu, stabilitāti un labākus darba apstākļus.

GODĪGA ATLĪDZĪBA. Godīgās tirdzniecības sistēmā ražotājs par produktu saņem vismaz garantēto cenu, kas sedz ražošanas izmaksas un nodrošina pietiekamus iztikas līdzekļus.

PAPILDU SAMAKSA. Papildmaksa par godīgās tirdzniecības produktiem virs garantētās cenas ir paredzēta kopējo dzīves apstākļu uzlabošanai. Ražotāji un darbinieki izlemj par papildu līdzekļu izmantošanu. Piemēŗam, dažās valstīs tos iztērē izglītības un veselības aprūpes jomās.

IESPĒJAMA PRIEKŠAPMAKSA. Izmantojot priekšapmaksu, ražotājam nav nepieciešams aizņēmums ar augstiem procentiem. Tendence veidot ilgstošas tirdzniecības attiecības stabilizē ražotāja darbu un rada iespēju izstrādāt elastīgu ražošanas procesu.

DARBINIEKU TIESĪBAS. Darbinieki saņem vismaz likumā noteikto minimālo algu, ko pakāpeniski paaugstina, viņiem ir labi darba apstākļi un iespējas veidot arodbiedrības.

   

VIEGLI IETEKMĒJAMS

Pircējiem godīgās tirdzniecības marķējums nodrošina vienkāršu veidu, kā ētiski izvēlēties patēriņa preces. Papildus godīgai atlīdzībai godīgā tirdzniecībā ievēro:

VIDES VĒRTĪBAS. Godīgās tirdzniecības produktu ražošanā ievēro ilgtspējīgus progresīvus principus, kas atbilst vides kritērijiem;

BĒRNU EKSPLUATĀCIJAS AIZLIEGUMU. Godīgās tirdzniecības sistēmā izmantot bērnu darbaspēku ir aizliegts;

CILVĒKTIESĪBAS. Ražošanā ievēro starptautiskos līgumus par strādnieku tiesībām (Starptautiskās darba organizācijas (ILO) līgumus, ANO Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju un Konvenciju par bērna tiesībām).

 

IESAISTĪTIE SPĒKI

Godīgās tirdzniecības sistēma tika izveidota 20. gs. 80. gados kopā ar Meksikas kafijas ražotājiem. Tā iesākās process, kura rezultātā Holandē 1988. gadā pārdošanā nonāca pirmais produkts, kura ražošanā bija izmantoti godīgās tirdzniecības principi, – kafija. Šobrīd ir pieejami tūkstošiem dažādu godīgās tirdzniecības produktu.

Godīgās tirdzniecības kritērijus nosaka godīgās tirdzniecības starptautiskā organizācija FLO (Fairtrade Labelling Organizations International). FLO ir iesaistījušies ražotāju pārstāvji, vairumtirdzniecības uzņēmumi, kā arī nacionālās sertifikācijas organizācijas. Tādas pašlaik pastāv 20 valstīs, un daļa no tām darbojas vairāku valstu teritorijās.

Avots: www.zb-zeme.lv

To Top